Ocenení vinařství Quinta Nova

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo získala certifikát shody s Národním referenčním certifikátem pro udržitelnost v odvětví vína - je jednou z prvních deseti organizací, které toto ocenění získaly.

Tento referenční rámec, který podporují IVV a Viniportugal, hodnotí a certifikuje organizace ve čtyřech klíčových oblastech: řízení a neustálé zlepšování a environmentální, sociální a ekonomické aspekty.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo trvale usiluje o maximální udržitelnost, která je prioritou ve všech jejích činnostech - od hospodaření s přírodními zdroji až po investice do blahobytu zaměstnanců, dopadu na místní komunitu a ekonomické životaschopnosti.

Toto ocenění je uznáním závazku společnosti Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo aktivně přispívat k udržitelnějšímu světu.